Wednesday, November 20, 2013

Moromoro book businessmodel

Om inzicht te krijgen in je bedrijfsmodel is een canvas een overzichtelijke tool. Op een A4 kun je zien wat je core business is ten opzichte van je klanten. In dit model is ook ruimte ingericht voor risico's. Zo kun je redelijk snel inschattingen maken, aangaande je klanten, markt en ontwikkelingen.


Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan is er een houdbaarheidsdatum aan je model.Dit canvas betreft een concreter project voor het maken van een book over moromoro. Wat er allemaal bij komt kijken in eerste instantie en welke richting het uitgaat, hoeveel het kost en waar de verdiensten gehaald worden.

Er komt er nog een tweede versie als het book gerealiseerd is en bij Blurb kan worden besteld. Dan komt het gedeelte van de vertaling in Engels en Frans. Immers is een van de belangrijkste doelstellingen de documentatie van cultureel erfgoed van vrouwen uit Senegal en Mali. Zij moeten toegang krijgen tot deze informatie en onze kinderen kunnen zien dat er van pitten geursieraden en potten in een bijzonder vormgeving zijn gemaakt.


The business canvas is a great tool to gain insight into your business. On one page you can see what your core business is in relation to your customers. In this model is extra room for risk. So you can quickly make reasonable estimates, about your customers, market developments and what direction to go.

The developments follow rapidly. So each model has an expiration date. This canvas is an model of a concrete project; to create a book about moromoro. What's needed in the first place and which direction it goes, how much it costs and where the revenue is.

The second version will be realized when the book is finished and can be ordered. Then comes the part of the translation into English and French. After all, is one of the main reasons for documentation of cultural heritage of women from Senegal and Mali. They should have access to this information and our children can see that seeds are used to maken scented jewelry and pots in a authentique design​​.Le business canvac model est pratique d'avoir un aperçu de votre entreprise. Sur une page vous pouvez voir bien le  cœur de votre entreprise. Dans mon modèle j'ai mis place pour le risque.
 

Les développements suivent rapidement. Comme ca il y a une date d'expiration de votre model. Ce model est un projet concret pour créer un livre sur moromoro. Une deuxième version suivre quand le livre est réalise est va se concentre ou traduction en anglais et en français. Après tout, un des principaux objectifs c'est le documentation de l'héritage culturel des femmes du Sénégal et du Mali. Ils devraient avoir accès à cette information et que nos enfants puissent voir que de semences de dankhe sont utelise pour fabrique des bijoux et de pots parfume dans un design unique.

Thursday, November 14, 2013

sieraadartfair

Laat in de middag op 9 november loop ik door de poort met het rode gordijn dat toegang geeft naar art fair van sieraad in Amsterdam. Op de site had ik al bekeken welke ontwerpers hun sieraden kwamen showen.
De grote ronde hal staat volgepakt met standjes. De aankleding van de stands is bij de meeste eenvoudig. Met een grote foto aan de wand, brengt je meer sfeer. Maar uiteindelijk gaat het om de sieraden.
Er zijn ontwerpers die vanuit een bepaald materiaal werken, kunsthars en edel metalen zijn favoriet. Natuur kun je bij veel ontwerpers terug vinden in sieraden.

Ontwerpers die afwijken van traditionele technieken en materialen vallen op.

stop kernenergie
Siegfried Büeler maakt graag statements, zoals stop factory farms. Siegfried vertelt dat de broche met het 'stop kernenergie' teken voor schone energie staat. Energie komt terug in de spiraal en de magneet als bevestiging van de broche. De magneet is ook energie.

awareness
Bij share awearness kan ik me aansluiten. Moromoro doe ik dit op een eigen wijze die past bij groene sieraden, womenempowerment en terug geven aan de natuur, door bomen te planten. Dat verhaal achter moromoro spreekt andere ontwerpers aan.

Ontwerpers vertellen hun verhaal in hun sieraad
Het leuke van de fair is dat je direct met de ontwerper kunt praten, waardoor je meer te weten komt over het sieraad en het verhaal achter de ontwerpen. 

Helen Noakes doet dit met haar collectie over de ijsbeer, die in zijn leefgebied bedreigd wordt. Marian Sturkenboom maakt haar eigen droomwereld met ontwerpen. De sieraden van Jillian Moore zijn uitbundig en fantasierijk. Luz Arias heeft een ingetogen collectie waarin subtiliteit uitblinkt.

Wat mijn top 10 lijst van ontwerpers betreft, deze werd op de fair bijgesteld door de belevenis van het sieraad en de ontwerper. Om deze ontwerpers te ontmoeten was interessant en inspirerend. Bedankt iedereen en veel succes.
On November 9, I visit the art of jewelery fair in Amsterdam. I had already locked up the jewelry designers who were showing their collection.

The large circular hall is packed with stands.
The decoration of the stands is the simple. With a large picture on the wall, you bring more atmosphere. But ultimately it's the jewelry that counts.
There are designers who work from a particular material, resin and precious metals are favored. Nature can be found in many jewelry. Designers that differ from traditional techniques and materials stand out.

stop nuclear energy  

Siegfried Bueler likes to make statements, like 'stop factory farms' . Siegfried tells the story of the brooch with the 'stop nuclear energy' sign. Energy comes from the spiral and the magnet in the brooch (for attachment) is a form of energy itself.

awareness
I find awareness important and moromoro is partly green jewelry. Beside that moromoro embrasses women empowerment and gives back to nature, by planting trees. When I tell that story to other designers, they are very interested.

Designers tell their story in their jewelery

The fun of the fair is that you can talk, so you can learn more about the jewel, the designer and the story behind the designs.

Helen Noakes does this with its collection of the polar bear is, which draws the attention to the bad situation on their habitat.
Marian Sturkenboom makes her own dreamworld with her designs. The jewelry Jillian Moore are exuberant and imaginative. Luz Arias has a modest collection where subtlety excels.
 

What my top 10 list of designers is concerned, it was the fair adjusted by the experience of jewelery and designer.
To meet
these designers was interesting and inspiring. Thanks everyone and good luck.


Le 9 Novembre , je visite l'art du bijou juste à Amsterdam. Je m'avais déjà informé de créateurs  qui montraient leur collection.
 

Il ya des designers qui travaillent à partir d'un matériau particulier, la résine et les métaux précieux sont favorisés . Nature peut être trouvé dans de nombreux bijoux. Les concepteurs qui diffèrent des techniques et des matériaux traditionnels se distinguent .

arrêt du nucléaire

Siegfried Bueler aime faire des déclarations, comme « les élevages industriels d' arrêt ».
Siegfried raconte l'histoire de sa broche avec le signe « arrêter l'énergie nucléaire» . L'énergie provient de la spirale et l'aimant à la broche ( pour le montage) est une forme d'énergie elle-même.

conscience
Je trouve important de sensibilisation et moromoro est partiellement bijoux vert. A côté de cela moromoro embrasses l'autonomisation des femmes et redonne à la nature, en plantant des arbres. Quand je raconte cette histoire à d'autres concepteurs, ils sont très intéressés.

Designers racontent leur histoire dans leurs bijoux

Le plaisir de la foire est que vous pouvez parler, vous pouvez en apprendre plus sur le bijou, le concepteur et l'histoire derrière les dessins .


Helen Noakes fait avec sa collection de l'ours polaire est, qui attire l'attention sur la mauvaise situation sur leur habitat.
Marian Sturkenboom fait son propre monde imaginaire avec ses dessins. Les bijoux Jillian Moore sont exubérante et imaginative. Luz Arias possède une collection modeste où la subtilité excelle.  


Que ma liste des 10 meilleurs designers est concerné, il était la juste ajusté par l'expérience de bijoux et designer. Pour répondre à ces concepteurs était intéressant et inspirant. Merci à tous et bonne chance.


Saturday, November 9, 2013

edelsmeden

Om mijn kennis en techniek over sieraden te vergroten doe ik een cursus edelsmeden. Metaal is anders dan plantaardige klei en ik ben benieuwd hoe deze in een ontwerp samen komen.

In de eerste opdracht wordt een broche gemaakt van drie metalen, door deze te zagen, vijlen, polijsten en solderen. Bij de tweede opdracht wordt van een plat stuk metaal een drie dimensionaal object gemaakt, door deze te knippen of zagen.

Voor deze opdracht heb ik een ontwerp gemaakt. Het wordt een bloem in alpaca. Op het einde wil ik er een moromoro kraal in doen. Maar eerst heel veel zagen. Wordt vervolg ...

To increase my knowledge and techniques about jewelry I'm doing a course on goldsmiths. Metal is different from organic clay and I like to put them together in a design. 

In the first assignment three metals come together in a brooch, using the basic techniques. The second task is to make a three-dimensional object from a flat piece of metal, by cutting or sawing. 

For this assignment I made a design. It is a flower in alpaca. In the end, I'll try to put in a bead of moromoro. But first saw much more. To be continued ...

Pour augmenter mes connaissances et techniques sur les bijoux que je fais un cours orfèvres. Le métal est différente, alors argile de plantes et je me demande comment cela se conjugue dans une conception.
 La première commande est de fabrique une broche en trois métaux. Voici les techniques de base de coupe, classement, de polissage et de soudure utilisés. La seconde commande est de faire un objet trois demensionnel à partir d'un morceau de métal, par coupe ou de sciage et de flexion.

Pour cette mission j'ai fait un dessin. C'est une fleur en alpaga. En fin de compte, je vais essayer de mettre dans un bourrelet de moromoro. Mais d'abord vu beaucoup plus.
 

À suivre ...